Kierownik budowy

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń – w szczególności w specjalności inżynierii kolejowej
    i/lub mostowej,
  • doświadczenie w kontraktach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej,
  • doświadczenie w kontaktach bezpośrednich na budowie i w biurach projektów,
  • samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
  • praktyczna znajomość programu AutoCAD i pakietu MS Office,
  • prawo jazdy kat. B.

 

W sprawie szczegółów oferty proszę kontaktować się z Działem Kadr:

e-mail: praca@prklublin.pl       tel. 512 008 240

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,