o firmie

siedzibaPrzedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. swój rodowód wywodzi ze struktur Polskich Kolei Państwowych, a  dokładnie z PKP – Zakładów Budownictwa Kolejowego w Lublinie, które w 1991 r. w ramach I –go etapu restrukturyzacji PKP przekształcone zostały w przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego EXKOL – Przedsiębiorstwo Państwowe. PBK – EXKOL  P.P w 1993 r. objęte zostało eksperymentem tzw. kontraktu menadżerskiego. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej oddał Przedsiębiorstwo w zarządzanie – zarządcy kontraktowemu Panu Kazimierzowi Zbochowi. Zarządca uruchomił proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego, w wyniku którego Załoga wybrała prywatyzację bezpośrednią  poprzez odpłatne oddanie Przedsiębiorstwa społeczności pracowniczej. W grudniu 1998 r. w Sądzie Gospodarczym zarejestrowany został nowy podmiot prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie – EXPOL S.A. .

Firma kontynuuje 20 – letnią obecność na rynku budowlanym w Czechosłowacji i dalej w Republice Czech. Obecnie posiada wysokie  udziały w spółce PBK – EXKOL Trutnov s. r. o z siedziba w Trutnovie – Republika Czeska.

Zgodnie ze strategią rozwoju Firmy z początkiem 2004r. powołana została komórka organizacyjna – Oddział Budownictwa Telekomunikacyjnego z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem działalności jest realizacja pełnego zakresu prac i usług związanych z obsługą inwestycji telekomunikacyjnych. Aktualnie Oddział ten realizuje usługi na zlecenie POLKOMTEL S.A. – operatora telefonii komórkowej  Plus GSM  na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

Wysoce wyspecjalizowana kadra inżynieryjno –  techniczna Firmy wyróżnia się dużym doświadczeniem w kierowaniu, koordynowaniu i realizacji wielobranżowych robót kolejowych, nabytych w drodze długoletniego zatrudnienia w firmach wykonujących roboty na rzecz PKP, między innymi przy modernizacji linii kolejowej E 20 i E 30. To nasi pracownicy pełnili wiodące funkcje podczas przebudowy  stacji Cienin, Bednary, Strzałkowo, Słupca, Miłosna, Mińsk Mazowiecki, Lewin Brzeski, Bolesławice, realizowanych zgodnie z procedurami FIDIC ( Federation Internationale des Ingenieurs Conseils )

Stopniowa modernizacja bazy sprzętowej i doskonalenie zawodowe pracowników sprawiają, że Firma zdobywa coraz więcej zleceń i zamówień. Jesteśmy przekonani, że to dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu wysokiej jakości robót oraz  inwestycjom w nowe technologie i specjalistyczny sprzęt jesteśmy dziś firmą nowoczesną.

Mocne strony

Terminowość i profesjonalizm to cechy, którymi możemy się poszczycić. Współpracując z nami, uzyskacie Państwo najwyższą jakość wykonywanych usług. Oto mocne strony naszej firmy:

  1. wieloletnie doświadczenie w zakresie robót kolejowych, drogowych, kubaturowych;
  2. wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ;
  3. posiadanie wysoko wykwalifikowanej, przyjaznej kadry inżynieryjno – technicznej, o uprawnieniach budowlanych dających prawo do kierowania robotami budowlanymi, a także do nadzorowania i projektowania.

Dzięki wysokiej pozycji na rynku (nie tylko regionalnym) Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. jest stabilnym partnerem zarówno dla liderów dużych kontraktów generalnych wykonawców, samorządów, klientów biznesowych i osób prywatnych. Działając głównie na bazie zamówień publicznych, firma wygrywa przetargi na roboty kolejowe i inżynieryjne, wywiązując się ze zleconych zadań profesjonalnie i terminowo.

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,