2011

Lp.

Zleceniodawca

 

Nazwa zadania

 

Termin Realizacji

1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

,,Wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacji (rozbiórce i budowie) mostu nad rzeką Czarna (Czarna Włoszczowska) na szlaku Olszamowice – Włoszczowa Płn. w km 132,009 na linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Maz. – Zawiercie’’

 

22.02.2011
aktualne

2.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

,,Wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacji mostu dwuprzęsłowego o konstrukcji ramowej żelbetowej prefabrykowanej, nad potokiem Wólka, znajdującego się na szlaku Olszamowice – Włoszczowa Płn. w km 137,097 na linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Maz. – Zawiercie’’

 

22.02.2011
aktualne

3.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

,,Wykonanie robót budowlanych polegających na      Modernizacji  wiaduktu jednoprzęsłowego o konstrukcji ramowej żelbetowej prefabrykowanej,  nad drogą (przejazd gospodarczy), znajdującego się na szlaku Olszamowice- Włoszczowa Płn. w km 138,663   linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie’’

 

22.02.2011
aktualne

4.

Trakcja Polska S.A.
00-120 Warszawa
ul. Złota 59, XVIIIp

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla projektu: „Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji”.

 

aktualne

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,