2010

Lp.

Zleceniodawca

 

Nazwa zadania

 

Termin realizacji

1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

Przebudowa mostu dwuprzęsłowego o konstrukcji ramowej żelbetowej prefabrykowanej, nad rzeka Struga Czarnecka, znajdującego się w szlaku Włoszczowa Płn. – Knapówka w km 159,458 linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie CMK – E 65

 

10.03.2010
15.12.2010

2.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

Opracowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie modernizacji 3 sztuk   przepustów na linii nr 4 Grodzisk Maz. – Zawiercie CMK- E 65, szlak Włoszczowa Płn. –   Knapówka w km 155,709; 156,325; 158,209

 

11.03.2010
15.12.2010

3.

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05- 119 Legionowo

 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1816W w Gminie Nieporęt

 

31.05.2010
26.10.2010

4.

Trakcja Polska S.A.
00-120 Warszawa
ul. Złota 59, XVIIIp

 

Budowa obiektów inżynieryjnych na szlaku Gołotyczyzna – Ciechanów

 

14.06.2010
15.09.2011

5.

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
ul. Legionów 20

 

Przebudowa mostu stałego przez rzekę Głęboka w miejscowości Jeżowe w ciągu drogi krajowej Nr 19 Kuźnica Białostocka – Rzeszów, w km 434+351

 

02.08.2010
10.12.2010

6.

Trakcja Polska S.A.
00-120 Warszawa
ul. Złota 59, XVIIIp

 

W ramach projektu POliŚ 7.1 -41    „ Modernizacja linii kolejowej  E 65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo” Przetarg nr 1 – umowa podwykonawcza na przebudowę obiektów inżynieryjnych na stacji Działdowo

 

02.10.2010
12.2011

7.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 167,124 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica

 

30.08.2010
10.11.2010

8.

Trakcja Polska S.A.
00-120 Warszawa
ul. Złota 59, XVIIIp

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie wygrodzenia linii nr 4 (CMK) w miejscach niebezpiecznych na odcinku od stacji Olszamowice do km 214,00,

 

07.09.2010
30.11.2011

9.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Lublinie
20-022 Lublin   ul. Okopowa 5

 

,,Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na obiektach inżynieryjnych na odcinku Lubartów – Lublin Płn. linii kolejowej Nr 30’’. Przedmiot zamówienia : obiekty w km 86.112, 87.607, 89.918, 91.558, 92.707, 95.802, 97.600, 98.413, 99.725, 100.295, 100.637, 101.072, 105.930.

 

14.10.2010
15.12.2010

10.

PKP PLK S.A.
03-734 Warszawa ul.Targowa 74

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych toru głównego dodatkowego Nr 3 na stacji Chotyłów w km 188,825 -189,472 w ramach projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/012 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap I”

 

16.11.2010
08.12.2010

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,