2008

Lp.

Zleceniodawca

 

Nazwa zadania

 

Termin realizacji

1.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa

  „Modernizacja systemu zasilania i sieci trakcyjnej wraz z budową podstacji trakcyjnej w Poznaniu  LOT B-2”  

28.11.2006
28.01.2009

2.

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 S.A.
02-261 Warszawa
ul. Trojanowska 7

  „Modernizacja układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich  w ciągu linii kolejowych : Nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów, Nr 507 Warszawa Główna Towarowa  – Warszawa Gołąbki i Nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska” – umowa podwykonawcza na zakres : przebudowa przepustów w km 4.075, 4.095, 5.363   

20.10.2008
30.10.2009

3.

Trakcja Polska – PKRE S.A.
Warszawa
Al. Jana Pawła II
Nr 11

  „Lot A – Kompleksowa modernizacja stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E -65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II” w Polsce, Projekt Nr 2005/PL/16/C/PT/001 – umowa podwykonawcza   

13.08.2008
01.07.2010

4.

PKP  PLK S.A. Warszawa
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

  Budowa urządzeń dla ochrony małych zwierząt w istniejącym rowie odwadniającym wykonanym z korytek krakowskich przy torach linii kolejowej  E-20 na  odcinku Mińsk Mazowiecki- Siedlce  

20.02.2008
21.09.2008

5.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa

  Zaprojektowanie i wykonanie „Rozszerzonego zakresu robót modernizacyjnych na stacji  Skierniewice nie objętych kontraktem Nr 2 „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Skierniewice –Koluszki” w ramach projektu SPOT /1.1.1/82/04” – Budowa peronu nr 2 z wyposażeniem   

21.05.2008
31.07.2008

6.

Kolejowych i Inżynieryjnych  S.A.
ul. Kniaziewicza  19,
50-950 Wrocław

  „Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Siedlce – Terespol – Etap I, Lot D Biała Podlaska – Terespol – granica RP” – umowa podwykonawcza na zakres : Przebudowa peronów na stacji  Chotyłów, p.o. Ogrodniki, p.o. Perkowice   

22.01.2008
02.08.2009

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,