2007

Lp.

Zamawiający

 

Nazwa zadania i lokalizacja

 

Termin realizacji

1.

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych  S.A.
ul. Kniaziewicza  19,
50-950 Wrocław
  Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Opole – Wrocław -Legnica , Stacja Wrocław Żerniki od. km 8,400 do km 11,500.  

20.03.2007- 30.06.2008

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,