2006

Lp.

Zamawiający

 

Nazwa zadania i lokalizacja

 

Termin realizacji

1.

Kolejowych i Inżynieryjnych  S.A.
ul. Kniaziewicza  19,
50-950 Wrocław
  „Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Węgliniec –Legnica , odcinek Odmiany-Bolesławiec w ramach Projektu ISPA NR 2001/PL/16/P/PT/013”Stacja Tomaszów Bolesławiecki  

01.03.2006-
29.08.2006

2.

Kolejowych i Inżynieryjnych  S.A.
ul. Kniaziewicza  19,
50-950 Wrocław
  „Modernizacja linii E30 na odcinkach Węgliniec-Zgorzelec i Węgliniec-Bielawa Dolna, odcinek Węgliniec-Pieńsk w ramach projektu ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/016  

22.062006-
30.09.2007

3.

KBP -1 Sp. z o.o.
32-080 Zabierzów
ul. Krakowska 280
  Budowa przystanku osobowego na linii Ząbkowice – Kraków w km 59,660 – 59,860  

13.06.2006–
31.12.2006

4.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa
  „Modernizacja Linii Warszawa-Łódź. I Etap Odcinek Skierniewice –Łódź Widzew. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej Skierniewice –Koluszki „Roboty budowlane – obiekty kubaturowe i inżynieryjne na odcinkach:

– st. Skierniewice z p. odg. Miedniewice i PT Skierniewice (przebudowa dwóch peronów, remont podstacji trakcyjnej, remont przepustu i przebudowa mostu)

 

 

16.10.2006- 
29.09.2008

5.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa
  „Modernizacja Linii Warszawa-Łódź. I Etap Odcinek Skierniewice –Łódź Widzew. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej Skierniewice –Koluszki „ 

Roboty budowlane – obiekty kubaturowe i inżynieryjne na odcinkach:

–odc. Skierniewice – Płyćwia (Przebudowa czterech peronów, przebudowa dwóch mostów oraz remont dziewięciu przepustów)

 

16.10.2006- 
29.09.2008

6.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa
  „Modernizacja Linii Warszawa-Łódź. I Etap Odcinek Skierniewice –Łódź Widzew. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej Skierniewice –Koluszki „ 

Roboty budowlane – obiekty kubaturowe i inżynieryjne na odcinkach:

– st. Płyćwia (przebudowa dwóch peronów, remont dziewięciu obiektów inżynieryjnych)

– odc. Płyćwia – Rogów z PT Lipce Reymontowskie (budowa trzech peronów, remont sześciu obiektów inżynieryjnych oraz przebudowa mostu)

 

16.10.2006- 
29.09.2008

7.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa
  „Modernizacja Linii Warszawa-Łódź. I Etap Odcinek Skierniewice –Łódź Widzew. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej Skierniewice –Koluszki „ 

Roboty budowlane – obiekty kubaturowe i inżynieryjne na odcinkach:

– st. Rogów – z KS Rogów (przebudowa peronu oraz przebudowa budynku nastawni)

– PT Koluszki z liniami zasilającymi, kablami zasilaczy i siecią powrotną (remont budynku PT)

 

 

16.10.2006- 
29.09.2008

8.

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa
  „Modernizacja Linii Warszawa-Łódź. I Etap Odcinek Skierniewice –Łódź Widzew. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej Skierniewice –Koluszki „ 

Roboty budowlane – obiekty kubaturowe i inżynieryjne na odcinkach:

– st. Skierniewice z p. odg, Miedniewice i PT Skierniewice (przebudowa wiaduktu w km 62,540)

 

 

16.10.2006- 
29.09.2008

9.

PKP CARGO  S.A.
Zakład Przewozów Towarowych
i Przeładunku w Małaszewiczach

  Remont rampy wyspowej przy torze nr 4 i 7 na Terminalu Podsędków  

14.12.2006–
31.12.2006

10.

PKP CARGO  S.A.
Zakład Przewozów Towarowych
i Przeładunku w Małaszewiczach

  Wymiana rozjazdów na stacji Zaborze  

14.12.2006–
31.12.2006

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,