2005

Lp.

Zamawiający

 

Nazwa zadania i lokalizacja

 

Termin realizacji

1

TRAKCJA POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa

  „Modernizacja linii E30 na odcinku Węgliniec-Legnica , odcinek Bolesławiec –Zebrzydowa w ramach ISPA , Projekt nr 2001/PL/16/P/PT/013”- Stacja Bolesławiec i Zebrzydowa.   01.05.2005- 30.12.2007

2

PKP CARGO  S.A.
Zakład Przewozów Towarowych
i Przeładunku w Małaszewiczach

  Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz z wymianą tłucznia w torze nr 10 na stacji Chotyłów.   02.12.2005 – 31.12.2005

3

PKP CARGO  S.A.
Zakład Przewozów Towarowych
i Przeładunku w Małaszewiczach

  „Modernizacja toków podsuwnicowych Terminala uniwersalnego T2 w Małaszewiczach”   14.12.2005 – 30.06.2006

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,