2004

Lp.

Zamawiający

 

Nazwa zadania i lokalizacjav

 

Termin realizacji

1

PKRE  S.A.
ul. Jana Pawła II/ 11
00-828 Warszawa

  Budowa mostu na rzece Świdnica wraz z dojazdami w ramach zadania pn. „Zasilanie elektroenergetyczne i podstacje trakcyjne wraz ze zdalnym sterowaniem” realizowany na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Program ISPA, Projekt Nr 2000/PL/16/P/PT/002 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce.  

01.2004 – 10.2004

2

PKRE  S.A.
ul. Jana Pawła II/11
00-828 Warszawa

  Podstacja trakcyjna w miejscowości Mienia w ramach zadania modernizacji linii kolejowej E 20, na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce. Projekt pn. „Zasilanie elektroenergetyczne i podstacje trakcyjne wraz ze zdalnym sterowaniem” .  

04.2004 – 10.2004

3

PRKiI S.A.
ul. Kniaziewicza 19
50-950 Wrocław

  Budowa peronów jednokrawędziowych na przystanku osobowym Sosnowe wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w ramach zadania  „Modernizacja linii kolejowej E 20 Odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce”  

04.2004-

11. 2004

4.

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
Ul. Czapińskiego 3
30 – 048 Kraków

  Budowa peronu jednokrawędziowego na p.o. Dąbrowa Niemodlińska w ramach zadania p.n. „ Przebudowa linii E 30 na odcinku Opole – Wrocław – Legnica, likwidacja stacji Dąbrowa Niemodlińska z zamianą na posterunek i przystanek osobowy” .  

05.2004

5

PRK S.A.
Ul. Chłapowskiego 19
61 – 503 Poznań

  Budowa peronów nr 1 i 2 na stacji Zębice Wrocławskie oraz roboty odwodnieniowe wzdłuż toru nr 2 w km 163:200 – 165:300 w ramach zadania inwestycyjnego: „ Przebudowa linii E 30 Opole – Legnica, szlak Lizawice – Święta Katarzyna, tor nr 1 i 2” .  

05.2004

6

Projprzem –EKO
Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 1
89-203 Zamość k/Bydgoszczy

   Realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa Myjni Wagonów Towarowych na stacji PKP Małaszewicze, wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej”  

06.2004 – 11.2004

7.

PRK S.A.
Ul. Chłapowskiego 19
61 – 503 Poznań

  Przebudowa peronów na stacji Kotuń i na p.o. Koszewnica w ramach zadania: „ Modernizacja odcinka Mrozy – Siedlce obejmująca modernizacje torów, sieci trakcyjnej z robotami towarzyszącymi oraz zamianą na przystanek stacji Kotuń w ramach Projektu ISPA”  

06.2004 – 12.2004

8.

Zakład Napraw Infrastruktury
w Warszawie Sp. z o.o.
Ul. Chodakowska 100
03-816 Warszawa

  Remont nawierzchni na stacji przeładunkowej Kobylany.  

11.2004 –  12.2004

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,