2003

Lp.

Zamawiający

 

Nazwa zadania i lokalizacja

 

Termin realizacji

1

PRK S.A.
ul. Chłapowskiego 19
61-503 Poznań

  Budowa peronów nr 1 i 2 na stacji Zębice Wrocławskie

 

04.2003-

07.2003

2

Torpol  Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 7
61-616 Poznań

  Budowa nowych peronów z elementami małej architektury w ramach zadania: ,,Przebudowa Linii Kolejowej E 30 na odcinku Opole – Wrocław – Legnica, p.o. Przedmoście Święte tor 1 i 2” realizowany na Warunkach Kontraktowych FIDIC  

09.2003 – 04.2004

3

PKRE  S.A.
ul. Jana Pawła II/11
00-828 Warszawa

  Podstacja trakcyjna w miejscowości Sabinka w ramach zadania modernizacji linii kolejowej E 20, na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce. Projekt pn. „Zasilanie elektroenergetyczne i podstacje trakcyjne wraz ze zdalnym sterowaniem” realizowany na Warunkach Kontraktowych FIDIC.  

09.2003 – 06.2004

4

Zakład Napraw Infrastruktury
Sp. z o.o.
ul. Chodakowskiego 100
03-816 warszawa

  Przebudowa układu torowego z robotami towarzyszącymi ramach kontraktu: Roboty remontowe na stacji Łódź Fabryczna Łódź Kaliska  

08. 2003 –

10.2003

5

PRK i I S.A.
50-950 Wrocław
Ul. Kniaziewicza 19

  Budowa dwóch nowych peronów jedno krawędziowych z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych przy torze nr 1 i 2 na przystanku osobowym Siedlce wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Modernizacja Linii Kolejowej E-20 odcinek Mińsk Mazowiecki  – Siedlce”  

11.2003-

07.2004

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,