2002

Lp.

Zamawiający

 

Nazwa zadania i lokalizacja

 

Termin realizacji

1

Torpol  Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 7
61-616 Poznań
  Roboty podtorzowe i odwodnieniowe w ramach zadania: ,,Przebudowa Linii Kolejowej E 30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Zgorzelec  szlak Tomaszów Bolesławiecki – Bolesławiec”.  

04.2002 – 8.2002

2

PRKiI S.A.
ul. Kniaziewicza 19
50-950 Wrocław
  Rozbiórka starych i budowa nowych peronów na stacji Lewin Brzeski w ramach zadania: „Modernizacja stacji Lewin Brzeski i Opole Zachodnie w ramach modernizacji Linii E 30 na odcinku Opole – Wrocław” realizowany na Warunkach Kontraktowych FIDIC.  

07.2002 – 05.2003

3

PKP PLK S.A.
Oddział Regionalny
we Wrocławiu
  Modernizacja nastawni wykonawczej ML 2 na stacji PKP Międzylesie w ramach zadania: „Modernizacja kolejowego przejścia granicznego Międzylesie – Lichkov”.  

10.2002 – 11.2002

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,