inwestycje

Lp.

Zleceniodawca

Nazwa zadania

Termin Realizacji

1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

,,Budowy toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą’’

wrzesień 2012 – aktualnie

2.

Trakcja Tiltra S.A., ul. Złota 59 XVIIIp., 00-120 Warszawa

„Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji”

marzec 2011 – aktualnie

3.

APPIA Tomasz Kazalski, ul. Karwińska 44/13, 02-639 Warszawa

Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I

kwiecień 2012 – aktualnie

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,